Vad är miljöpatroner?

Det finns färgpatroner som kallas för miljöpatroner. Anledningen är att man återanvänder den tomma original färgpatronen. Man rengör behållaren och fyller på med nytt bläck. För att hålla hög kvalitet så återfyller man samma färgpatron bara en gång.

Om man återanvänder den tomma originalpatronen och fyller på den får man en miljöpatron. Smartare för miljön och oftast betydligt billigare än att köpa nya originalpatroner. 

Miljöpatroner salufördes inte först som miljöpatroner. Tanken var att det skulle bli billigare för både konsument och tillverkare om man återanvände de förhållandevis dyra behållarna genom att samla in dem och fylla på dem på nytt. Oavsett anledningen bakom det här systemet, som finns hos alla de större skrivartillverkarna, så minskar det också belastningen på miljön.

Systemet är enkelt; när du köper en miljöpatron får du ett emballage och en fraktsedel. När du sedan förbrukat patronen packar du ned den och skickar tillbaka den till tillverkaren. Oftast kan du också lämna in din förbrukade patron till återförsäljaren som i sin tur ombesörjer transporten till tillverkaren.

Behållaren rengörs för att fyllas och användas på nytt. För att kunna hålla en hög kvalitet återfylls oftast färgpatroner bara en gång.