Vad är kompatibla färgpatroner eller bläckpatroner?

Kompatibla färgpatroner tillverkas av andra fabriker än skrivartillverkaren. Kvaliteten liknar original färgpatroner men är mycket billigare. Dessa färgpatroner är oftast nytillverkade. För att minska påverkan på miljön strävar vi efter att använda returplast som material och i de fall som det är möjligt använda originalbehållaren som fylls på med nytt bläck.

Kompatibla patroner till skrivare är kopior av originalpatronerna. Förr var kvaliteten ofta diskutabel men den har höjts avsevärt de senaste åren. Man ska dock tänka på att kompatibla patroner inte rekommenderas av skrivartillverkarna. 

Kompatibla patroner, oavsett om det handlar om färg- eller svart-vita, är kopior av originalpatronerna som säljs av tillverkarna av skrivarna. De kompatibla patronerna är styckvis oftast betydligt billigare än originalpatronerna och håller idag över lag bra kvalitet.

Man ska dock tänka på några saker om man köper kompatibla patroner. För det första kan det vara lockande att köpa en patron som på papperet ser billig ut. Tänk dock på att jämföra priset per utskrift eftersom det är det som i längden innebär om du sparar pengar eller inte. För det andra skiftar kvaliteten bland tillverkarna och för det tredje finns nästan aldrig någon form av retursystem varför en kompatibel patron har större miljöavtryck än en originalpatron. Flera tillverkare av kompatibla patroner försöker dock komma runt detta genom att använda återanvända komponenter i tillverkningen.

Det finns också de som återanvänder originalbehållare och fyller på dem med nytt bläck.

Den stora fördelen med kompatibla patroner är att du aldrig betalar för varumärket.